Асоциация на завършилите БСУ

Асоциацията на завършилите БСУ обединява възпитаниците на Бургаския свободен университет в единно общество за подкрепа. Асоциацията на завършилите БСУ осъществява постоянна връзка с възпитаниците на БСУ за успехите и проблемите на професионалната им реализация и кариерното им развитие. Alumni-асоциацията е поле за обмяна на опит и възможности и изгражда отношения на лоялност между членовете на организацията.
Alumni-асоциацията осигурява обществена подкрепа на БСУ като популяризира дейностите, постиженията и възможностите на Бургаския свободен университет. Асоциацията на завършилите БСУ се ангажира да подкрепя дейността на университета и неговите преподаватели и настоящи студенти чрез:

  • Организиране на срещи и участие в семинари и други прояви на БСУ по проблемите на професионалната реализация и академичното образование;
  • Привличане на членовете на асоциацията в подготовката и изпълнението на научноизследователски и образователни проекти на БСУ;
  • Включване на членовете на асоциацията в качеството им на работодатели в дейността на Студентския център за кариера и развитие и подпомагане на професионалната реализация на студентите в БСУ. 

 

Чрез сайта на Асоциацията  http://students.bfu.bg/alumni   възпитаниците на БСУ могат да се регистрират и да осъществят връзка със свои колеги, да  получават съобщения за нови възможности и да се информират за живота на университета, така че да могат да участват в него, където и да се намират. 


За контакти
Доц. д-р Мария Нейкова
Председател
Тел. +359 56 900 442
БСУ, стая 12
mneikova@bfu.bg