Студентски център за кариера и развитие

Студентският център за кариера и развитие в Бургаския свободен университет реализира връзката между университета, студентите и пазара на труда и подпомага професионалното ориентиране и реализацията на студентите от БСУ. Кариерният център установява и поддържа контакти с  работодатели, институции, браншови структури и неправителствени организации, които изпращат свободните си стажантски, работни позиции и други предложения за студенти като стипендии, конкурси, обучения и др. 
 

Какво могат да получат от Центъра за кариера и развитие студентите на БСУ?

  • Информация за свободни работни места, стажове и предстоящи събития;
  • Консултиране относно професионална ориентация и изграждане на необходимите компетенции;
  • Съдействие в търсенето на работа и стаж и помощ при кандидатстване и интервю за работа;
  • Осигуряване на контакт с работодатели, предоставящи работни места и стажантски програми;
  • Провеждане на събития, презентации и семинари с работодатели по проблемите на професионалната реализация;

 

Какво могат да получат работодателите от Студентския център за кариера и развитие на БСУ?

  • Безплатно публикуване на обяви за свободни работни места и стаж;
  • Намиране на най-добрия кандидат;
  • Осъществяване на обратна връзка;
  • Съдействие при организиране и провеждане на семинари, презентации и други събития пред студентите на БСУ.

Сайт на Студентския център за кариера и развитие https://sckr.bfu.bg/  

 

За контакти
доц. д-р Диана Съботинова
тел. +359 882 853 165
     +359 56 900 551
стая 420 и стая 511
 sabotinova@bfu.bg