д-р Джон Хоброу - Университетски директор, Университет Съри, Великобритания

Приемете моите най-добри пожелания по случай 10 годишнината Ви. Последните (и първите) десет години бяха много успешни за Бургаски свободен университет. Нека следващите 10 години ви донесат нови академични възможности, както в България, така и в останалата част на света. Оставате дълбоко в сърцето ми.

д-р Джон Хоброу

Университетски директор, Университет Съри, Великобритания