Danny Easmon Mawuenyega - Република Гана

Уважаеми студенти на Бургаски свободен университет, Поздравявам ви по случай 10 годишния юбилей на вашия университет. Отбележете, че образованието е колелото, което движи този свят. Затова няма край. Когато образованието завърши, свършва животът. Бих искал да ви окуража да получите колкото се може повече знания, докато сте тук. Има на какво да се наслаждавате след университета, затова приемете обучението си сериозно.

Поздрави от народа на Република Гана.

Danny Easmon Mawuenyega