Информация за студентите от БСУ

Уважаеми студенти!
През м.март 2015 г. ще се проведе XV Конференция за студентско научно творчество с национално участие. Той ще бъде организиран на два етапа:
1. Презентация и защита на рефератите в центъра - 12.03.2015 г.
2. Конкурс с участието на номинираните от всеки център и студенти от други висши училища - 26.03.2015 г.
Студентите имат възможност да уточнят темите за реферати със своите преподаватели.
Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в специално научно издание.
Класиралите се студенти ще имат възможност за участие в студентски научни форуми на други университети.
Комисията по НИД обявява конкурс за преподавател с ръководство на най-много и качествено разработени и защитени реферати.

Технически изисквания