Информация за студентите от БСУ - XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество

Уважаеми студенти и докторанти!

През месеците март и април 2019 г. ще се проведе XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество с международно участие. Тя ще бъде организиран на два етапа:

1. Презентация и защита на рефератите в центъра - 28.03.2019 г.

2. Конкурс с участието на номинираните от всеки център и студенти и докторанти от други висши училища - 11.04.2019 г.

Студентите и докторантите имат възможност да уточнят темите за реферати със своите преподаватели.

Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в специално научно издание.

Класиралите се студенти и докторанти ще имат възможност за участие в студентски научни форуми на други университети.

Комисията по НИД обявява конкурс за преподавател с ръководство на най-много и качествено разработени и защитени реферати.

Техническите изисквания към докладите може да намерите ТУК!