Клуб по публичноправни науки

Клубът по публичноправни науки е място, на което студентите получават допълнителни знания в отраслите на публичното право. Чрез преглеждане и анализ на различни реални казуси и съдебни дела студентите се запознават с практиката, решават казуси, дискутират тълкувателни решения и постановления на върховните съдилища както и по-интересни съдебни актове на регионалните административни съдилища.

 

Срещите в клуба помагат на студентите както за подготовката им за участие в национални и международни състезания по решаване на казуси и по правна теория, така и за разработването на доклади за участие в конкурси за студентско научно творчество. Не малка част от студентите от клуба са печелили награди и призове в тези конкурси.

 

Клубът се организира и ръководи от преподавателите по публичноправни дисциплини – доц. д-р Красимир Мутафов, гл. ас. д-р Боян Георгиев, ас. Кръстю Георгиев. Всеки от тях е с богат практически опит в разглежданите материи, който е придобит от работата им както в държавната и общинската администрация, така и от дългогодишната им практика като действащи адвокати.

 

Срещите на клуба се провеждат всяка сряда след учебните занятия с продължителност от два до три астрономически часа. Вратите на клуба са широко отворени за студентите от специалност „Право“ и други обществени науки, които проявява интерес към въпросите на държавната и местната администрация.

 

За контакти:

доц. д-р Красимир Мутафов
Ръководител
Тел. +359 56 900 528
БСУ, стая 528
kmutafov@bfu.bg