Обяви за конкурси

Обяви за конкурси за академични длъжности в БСУ, обявени на основание на чл.3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България

 

 

 

Академична длъжност/ бр Шифър Професионално направление Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 3.8. Иконимика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност) Три месеца
(ДВ № 100/ 5 декември 2014 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 100/05.12.2014 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 05.12.2014 г.

 
Длъжност/бр. Шифър Професионално направление/Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 3.6. Право (данъчно право и финансово право) Три месеца
(ДВ №64/ 5 август 2014 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 64/05.08.2014 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 05.08.2014 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Задочни докторанти за учебната 2013/2014 г. по докторска програма "Информатика" - 2 4.6. Информатика и компютърни науки Три месеца (ДВ №99/15 ноември 2013 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 99/15.11.2013 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 15.11.2013 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 3.6. Право (административно право) Три месеца (ДВ №65/23 юли 2013 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 65/23.07.2013 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 23.07.2013 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Професор – 1 3.8. Икономика (бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите) Три месеца (ДВ №65/23 юли 2013 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 65/23.07.2013 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 23.07.2013 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Професор – 1 05.05.09 Граждански процес Два месеца (ДВ №80/19 октомври 2012 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 80/19.10.2012 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 19.10.2012 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 3.8. Икономика (инвестиции в човешки капитал и икономически растеж) Три месеца (ДВ №53/13 юли 2012 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 53/13.07.2012 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 13.07.2012 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Професор – 1 4.6. Информатика и компютърни науки Два месеца (ДВ №91/18 ноември 2011 г. )
2. Професор – 1 5.3. Комуникационна и компютърна техника Два месеца (ДВ №91/18 ноември 2011 г. )
3. Професор – 1 05.05.12 Финансово право Два месеца (ДВ №91/18 ноември 2011 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 91/18.11.2011 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 18.11.2011 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Професор – 1 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Три месеца (ДВ №58/29 юли 2011 г. )
2. Професор – 1 05.02.26 Маркетинг /Маркетинг в туризма/ Три месеца (ДВ №58/29 юли 2011 г. )
3. Доцент – 1 02.04.00 Електротехника Два месеца (ДВ №58/29 юли 2011 г. )
4. Доцент – 1 05.05.20 Криминология Два месеца (ДВ №58/29 юли 2011 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 58/29.07.2011 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 29.07.2011 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Главен асистент – 1 05.11.02 Политология /Публична администрация/ Два месеца (ДВ №81/15 октомври 2010 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 81/15.10.2010 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 15.10.2010 г.

Длъжност/бр. Шифър Професионално направление / Научна специалност Срок по ДВ (№......)
1. Доцент – 1 01.01.12 Информатика Три месеца (ДВ №29/16 април 2010 г. )

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 29/16.04.2010 г.

Справки и документи – БСУ, стая 206, Бургас 8001, ул. “Сан Стефано” № 62, тел. 900-486

Публикувано на 16.04.2010 г.