Процедури

 

 

 


Рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в началните класове)", 1.3 обявен в ДВ, бр. 1/ 3 януари 2017 г.

 

Дата на публикуване в сайта: 12.05.2017 г.

 

за академични длъжности в БСУ, обявени на основание на чл.3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за  академична длъжност "Доцент", професионално направление „ Право ( Финансово и данъчно право)“, 3.6 обявен в ДВ, бр. 64/05.08.2014 г.

 

                                                                                                                                          Дата на публикуване в сайта 18.11.2014 г. 

  • Рецензия  от проф. д-р Георги Петров  Петканов
  • Рецензия  от доц. д-р Юрий Страшимиров Кучев
  • Становище  от проф. д-р Александър Асенов Воденичаров
  • Становище  от проф. д-р Иван Тодоров
  • Становище  от проф. д-р Любен Кирилов Караниколов
  • Становище  от доц. д-р Валентина Александрова Голева
  • Становище  от доц. д-р Евелина Димитрова Стоева-Димитрова 

                                                                                                                                           Дата на публикуване в сайта 03.12.2014 г. 

 

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "Професор", професионално направление „Икономика (бизнес проекти и инвестиции в предприемачеството и иновациите)“, 3.8, обявен в ДВ, бр. 65/23.07.2013 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "доцент", професионално направление „Право (административно право)“, 3.6, обявен в ДВ, бр. 65/23.07.2013 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност"професор", професионално направление „Граждански процес“, 05.05.09, обявен в ДВ, бр. 80/19.10.2012 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "доцент", научна специалност „Икономика (инвестиции в човешки капитал и икономически растеж)“, 3.8., обявен в ДВ, бр. 53/13.07.2012 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за длъжност "професор", професионално направление „Информатика и компютърни науки“, 4.6., обявен в ДВ, бр. 91/18 ноември 2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "професор", професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“, 5.3., обявен в ДВ, бр. 91/18 ноември 2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност"професор", професионално направление „Маркетинг (Маркетинг в туризма)“, 05.02.26, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "професор", професионално направление  „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, 05.02.07, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност"доцент", професионално направление „Електротехника“, 02.04.00, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "доцент", професионално направление „Криминология“, 05.05.20, обявен в ДВ, бр. 58/29.07.2011 г.

Публична лекция

 

Резюме на трудовете, рецензии и становища от конкурса за академична длъжност "доцент", професионално направление„Информатика“, 01.01.12, обявен в ДВ, бр. 29/16.04.2010 г.

Публична лекция