Контакти

Адрес:
Бургас 8001, бул. "Сан Стефано" 62
Тел.:
( 056 ) 900-400 ; (056) 900-418
e-mail:
bfu@bfu.bg


captcha


 

 

Ректорат
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
310 Президент проф. д-р Петко Чобанов 500 900-500  chobanov@bfu.bg
307 Ректор проф. дпн Галя Христозова 507 900-507  hristozova@bfu.bg
306 Зам.-ректор по УД и акредитацията доц. д-р Евелина Динева 506 900-506  dineva@bfu.bg
309 Зам.-ректор по НИД и МС проф. д-р Милен Балтов 565 900-565  mbaltov@bfu.bg
605 Административен директор проф.д-р Димитър Юдов 509 900-509  yudov@bfu.bg
310A Началник канцелария на президента Мария Кожева 501 900-501  maria@bfu.bg
Център по юридически науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
415 Декан проф. д-р Момяна Гунева 535 900-535  mguneva@bfu.bg
12 Зам.-декан проф. д-р Силви Чернев 442 900-442  chernev@bfu.bg
12 Зам.-декан доц. д-р Мария Нейкова 442 900-442  mneikova@bfu.bg
507 Преподавател проф. дюн Костадин Бобев 547 900-547  bobev@bfu.bg
507 Преподавател проф. д-р Александър Воденичаров 547 900-547  avodenicharov@bfu.bg
507 Преподавател проф. д-р Александър Драгиев 547 900-547  adragiev@bfu.bg
507 Проподавател доц. д-р Александър Иванов 507 900-507  
407 Преподавател проф. д-р Маргарита Чинова 527 900-527  
407 Преподавател проф. д-р Тодор Тодоров 527 900-527  todorov@bfu.bg
           
407 Преподавател проф. д-р Симеон Тасев 527 900-527  simeontassev@bfu.bg
407 Преподавател проф. д-р Веселин Цанков 527 900-527  v.tzankov@bfu.bg
407 Преподавател проф. д-р Поля Голева 527 900-527  goleva@bfu.bg
407 Преподавател доц. д-р Валентин Георгиев 527 900-527  vgeorgiev@bfu.bg
507 Преподавател доц. д-р Никола Аврейски 547 900-547  navreyski@bfu.bg
405 Преподавател гл.ас. д-р Боян Георгиев 525 900-525  bgeorgiev@bfu.bg
405 Преподавател гл.ас. Кръстьо Георгиев 525 900-525  kgeorgiev@bfu.bg
407 Преподавател гл.ас. д-р Валентин Енчев 527 900-527  venchev@bfu.bg
407 Преподавател доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова 527 900-527  margaritova@bfu.bg
408 Преподавател гл.ас. д-р Ваня Стаматова 528 900-528  vstamatova@bfu.bg
406 Преподавател гл.ас. д-р Радостина Иванова 526 900-526  rivanova@bfu.bg
405 Преподавател гл.ас. Даниела Зарева 525 900-525  dzareva@bfu.bg
405 Преподавател гл.ас. д-р Мила Иванова 525 900-525  milla@bfu.bg
408 Преподавател доц. д-р Красимир Мутафов 528 900-528  kmutafov@bfu.bg
408 Преподавател гл.ас. д-р Анна Чолакова 528 900-528  acholakova@bfu.bg
405 Преподавател гл.ас. Красимир Коев 525 900-525  krkoev@bfu.bg
408 Преподавател гл.ас.д-р Славка Димитрова 528 900-528  sdimitrova@bfu.bg
406 Преподавател ас. Христо Павлов 526 900-526  hrpavlov@bfu.bg
406 Преподавател ас. Живко Бойчев 526 900-526  bojchev@bfu.bg
Център по икономически и управленски науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
302 Декан проф.д-р Васил Янков 588 900-588  vjankov@bfu.bg
15 Зам.-декан доц. д-р Мария Нейчева 445 900-445  marian@bfu.bg
15 Зам.-декан проф.д-р Лина Анастасова 415 900-415  anastassova@bfu.bg
310 Президент проф. д-р Петко Чобанов 500 900-500 chobanov@bfu.bg
509 Преподавател проф. д-р Николай Колев 549 900-549  kolev@bfu.bg
514 Преподавател проф. д-р Сава Димов 554 900-554  dimov@bfu.bg
512 Преподавател доц. д-р Гинка Милчева 552 900-552  milcheva@bfu.bg
512 Преподавател доц. д-р Георги Маринов 552 900-552  gmarinov@bfu.bg
309 Зам.-ректор проф. д-р Милен Балтов 565 900-565  mbaltov@bfu.bg
510 Преподавател проф. д-р Галина Куртева 550 900-550  galiap@abv.bg
Б2 Преподавател доц. д-р Мария Желева 404 900-404  mariaj@bfu.bg
512 Преподавател доц. д-р Пенчо Иванов 552 900-552  p.ivanov@bfu.bg
312А Преподавател доц. д-р Николай Атанасов 514 900-514  nik.atanasov@bfu.bg
508 Преподавател гл. ас. д-р Юлия Йоргова 548 900-548  yulia@bfu.bg
312А Преподавател гл.ас. д-р Павлина Димитрова 512 900-512  pdimitrova@bfu.bg
312А Преподавател гл.ас. д-р Гергана Николова 514 900-514  gnikolova@bfu.bg
511 Преподавател доц. д-р Диана Съботинова 551 900-551  sabotinova@bfu.bg
513 Преподавател гл.ас. Евгений Мосинов 553 900-553  emosinov@bfu.bg
313 Преподавател доц. д-р Атанас Луизов 513 900-513  luizov@bfu.bg
Център по информатика и технически науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
413 Декан доц. д-р Радостин Долчинков 533 900-533  rado@bfu.bg
13 Зам.-декан доц.д-р Камен Сейменлийски 459 900-459  kdimitrov@bfu.bg
13 Зам.-декан проф.д-р Даниела Орозова 531 900-531  orozova@bfu.bg
605 Административен директор проф.д-р Димитър Юдов 509 900-509  yudov@bfu.bg
409 Преподавател проф.дтн Андон Лазаров 485 900-485  lazarov@bfu.bg
Б1 Преподавател проф.д-р Ангел Тошков 591 900-591  angel@bfu.bg
014 Преподавател доц. д-р Стоянка Моллова 530, 431 900-530, 900-431  mollova@bfu.bg
015 Преподавател доц. д-р Силвия Лецковска 475 900-475  silvia@bfu.bg
410 Преподавател доц. д-р Николина Драгнева 430 900-430  dragneva@bfu.bg
501 Преподавател доц. д-р Пенка Георгиева 408 900-408  pgeorg@bfu.bg
410 Преподавател доц.д-р Евгения Николова 413 900-413  enikolova@bfu.bg
411 Преподавател доц.д-р Веселина Жечева 487 900-487  vessi@bfu.bg
417 Преподавател гл.ас.д-р Пламен Ангелов 537 900-537  pangelov@bfu.bg
32 Преподавател гл.ас. Атанас Димитров 432 900-432  atanas@bfu.bg
Б2 Преподавател гл.ас. д-р Янислав Желев 404 900-404  jelev@bfu.bg
33 Преподавател гл.ас. Даниела Марева 433 900-433  dmareva@bfu.bg
501 Преподавател гл.ас. Владимир Германов 408 900-408  germanov@bfu.bg
417 Преподавател гл.ас. д-р Димитър Минчев 477 900-477  mitko@bfu.bg
Център по хуманитарни науки
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
414 Декан доц. д-р Мария Алексиева 534 900-534  malex@bfu.bg
14 Зам.-декан доц. д-р Йонка Балтаджиева 444 900-444  baltadjieva@bfu.bg
307 Ректор проф.дпн Галя Христозова 507 900-507  hristozova@bfu.bg
503 Преподавател проф.дфн Калина Лукова 543 900-543  lukova@bfu.bg
505 Преподавател проф. д-р Румен Вълчев 545 900-545  rumenvalchev@bfu.bg
503 Преподавател доц.д-р Веселина Ватева 543 900-543  vvateva@bfu.bg
506 Преподавател доц.д-р Гергана Начева 546 900-546  gnacheva@bfu.bg
506 Преподавател доц.д-р Диана Попова 546 900-546  dipopova@bfu.bg
306 Зам.-ректор доц. д-р Евелина Динева 506 900-506  dineva@bfu.bg
508 Преподавател доц. д-р Ицка Дерижан 548 900-548  izkaderijan@bfu.bg
504 Преподавател доц. д-р Мариана Лазарова 544 900-544  marianalaz@bfu.bg
505 Преподавател доц. д-р Татяна Коцева 545 900-545  tkotzeva@bfu.bg
505 Преподавател доц. д-р Румен Бостанджиев 545, 598 900-545, 900-598  bostandjiev@bfu.bg
506 Преподавател доц. д-р Пепа Митева 546 900-546  pepamiteva@bfu.bg
504 Преподавател доц. д-р Михаил Проданов 544 900-544  
502 Преподавател гл. ас. д-р Зорница Ганева 542 900-542  zoriganeva@abv.bg
419 Преподавател гл.ас. Красимира Минева 594 900-594  kmineva@bfu.bg
419 Преподавател гл. ас. Милен Филипов 595 900-595  mfilipov@bfu.bg
419 Преподавател ас. Юлия Шаповалова 595 900-595  shapovalova@bfu.bg
419 Преподавател гл.ас. д-р Мария Манева 596 900-596  mmaneva@bfu.bg
107 Ръководител РТС д-р Росен Петров 494 900-494  rpetrov@bfu.bg
301 Преподавател ст.преп. Йорданка Николова 503 900-503  dana@bfu.bg
301 Преподавател ст.преп. Кирил Панайотов 503 900-503  pansid@bfu.bg
301 Преподавател ст.преп. Димитър Хаджирачев 503 900-503  hadzhirachev@bfu.bg
301 Преподавател пр. Гергана Кирова 503 900-503  gkirova@bfu.bg
301 Преподавател пр. Радостина Николова 503 900-503  rnikolova@bfu.bg
515 Преподавател пр. Димитър Бинев 541 900-541  binev@bfu.bg
Учебен отдел
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
26 Началник Дарина Димитрова 426 900-426  darina@bfu.bg
19 Прием на студенти Димитричка Цонева 449 900-449  delovod@bfu.bg
19 Прием на студенти Мариа Апостолова-Андреева 419 900-419  mapostolova@bfu.bg
20 Инспектор ЦЮН Лазарина Георгиева 450 900-450  lazy@bfu.bg
20 Инспектор ЦЮН Станка Мирчева 420 900-420  mircheva@bfu.bg
21 Инспектор ЦИУН Тонка Троева 421 900-421  toni@bfu.bg
21 Инспектор ЦИУН Марияна Атанасова 422 900-422  mariana@bfu.bg
23 Инспектор ЦХН Добринка Кирова 453 900-453  dobi@bfu.bg
23 Инспектор ЦХН Теменуга Патърова 423 900-423  nusha@bfu.bg
24 Инспектор ЦИТН Златина Николова 454 900-454  nikolovazl@bfu.bg
24 Инспектор ЦИТН Милена Жечева 424 900-424  mjecheva@bfu.bg
17 Технически сътрудник Ваня Абаджиева 417 900-417  vpetrova@bfu.bg
Финансово-счетоводен отдел
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
103 Главен счетоводител Светлана Скендерска 466 900-466  svetlana@bfu.bg
101 Заместник главен счетоводител Женя Арабаджиева 465 900-465  jenipetkova@bfu.bg
101 Счетоводител Галина Атанасова 463 900-463  gatanasova@bfu.bg
101 Счетоводител Дафинка Стоянова 461 900-461  dstoianova@bfu.bg
102 Касиер Таня Кирова 462 900-462  
Информационно осигуряване
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
205 Началник Елка Мавродиева 484 900-484  emavrodieva@bfu.bg
213 Програмист Ивелина Матева 590 900-590  imateva@bfu.bg
201 Системен администратор Дарина Неделчева 483 900-483   dnedelcheva@bfu.bg
201 Инженер техн.поддръжка Марко Иванов 482, 536 900-482, 900-536  marko@bfu.bg
201 Инженер техн.поддръжка Теодор Алексов 482, 536 900-592, 900-536  taleksov@bfu.bg
Библиотека
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
Б8 Директор Диана Адамова 434 900-434  diadams@bfu.bg
Б3 Комплектоване и обработка Събка Мореева 405 900-405  sabina@bfu.bg
Б5 Заемна служба Анушка Чанева 439 900-439  chaneva@bfu.bg
Б9 Читалня за периодика Антоанета Кръстева 435 900-435  antonykk@yahoo.com
Труд и работна заплата
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
206 Ръководител ТРЗ и КР Нели Проданова 486 900-486  prodanova@bfu.bg
Студентски съвет
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
209 Председател Васко Иванов 518 900-518  ss@bfu.bg
Международно сътрудничество
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
412 Инспектор международно сътрудничество Валя Павлова 520 900-520  valia@bfu.bg
Енерго-механична служба
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
10 Ръководител Димитър Иванов 410 900-410  ivanovd@bfu.bg
Физкултурна дейност
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
502 Организатор Зорница Ганева 542 900-542  zoriganeva@abv.bg
Деловодство и машинопис
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
305 Деловодител Мариана Колева 504 900-504   mkoleva@bfu.bg
Размножителна база
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
Б4 Оператор Марияна Михайлова 429 900-429  
Домакинска част
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
104 Домакин Георгина Атанасова 464 900-464  ginka@bfu.bg
515 Шофьор- снабдител Георги Проданов 555 900-555  
Отдел по качество
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
16 инспектор по качество Светла Хаджиева 446 900-446  svhadjieva@bfu.bg
Офис за технологичен трансфер
Стая Длъжност Име Вътрешен Телефон E-mail
16 ръководител Галина Калчева 446 900-446  galia@bfu.bg
читалня координатор Яна Кършийска 435 900-435  yanak@bfu.bg
213 специалист обработка на данни Мартин Маренов 590 900-590  martin@bfu.bg