Кристиан Вигенин - Министър на Външните работи на Република България