Курсове и продължаващо обучение

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика

Дистанционен курс за придобиване на квалификация „Учител по математика и по информатика"

Центърът по информатика и технически науки организира дистанционен курс за придобиване на учителска правоспособност по математика и информатика. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование по Природни науки, математика и информатика и Технически науки.

Подготвителен курс за държавен изпит по Гражданскоправни науки

  Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Гражданскоправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 12 часа, който ще се проведе на: 11  ноември  2014 г. от 8.00 часа в зала 106 с лектор проф. д-р Поля Голева и на 12  ноември  2014…

Интензивен курс по английски език стартира през ноември в БСУ

Бургаският свободен университет организира интензивен курс по английски език за начинаещи. Продължителността на курса е 300 учебни часа, разпределени в три модула, покриващи нивата А1, А2, В1 според Европейската езикова рамка. Обучението се провежда в удобно за курсистите време – вечерна форма. Програмата на курса е разработена съгласно валидните международни…

Подготвителен курс по Финансово и Данъчно право за държавен изпит по Публичноправни науки в ЦЮН

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет ОРГАНИЗИРА   Подготвителен курс по Финансово и Данъчно право във връзка с провеждането на държавен изпит по Публичноправни науки с продължителност 5 часа, който ще се проведе на 7 октомври 2014 г. от 12.00 часа в зала 220 Лектори: гл.ас.д-р Красимир Мутафов…

Записване за Академията за таланти по програмиране в БСУ

Записване за Академията за таланти по програмиране в БСУ

Започна записването за новата учебна година за Академията за таланти по програмиране (АТП) в Бургаския свободен университет. Обучението е организирано в два курса по програмиране - курс за програмиране на базата на езика C++ и курс по езика C# на Microsoft, чрез който могат да се разработват конзолни, десктоп и…

Курс за учители по информатика и информационни технологии в БСУ

Бургаски свободен университет   О Б Я В А  Центърът по информатика и технически науки обявява курс за придобиване на професионална квалификация Учител по информатика и информационни технологи   1.  Курсът е за студенти от специалностите в ЦИТН. 2. Продължителност на курса - два семестъра. 3. Курсът е задочен и занятията…

БСУ с нови квалификационни курсове по техническа безопасност

Центърът по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет организира квалификационни курсове за специалисти по техническа безопасност – III, IV и V група. Обучението е в задочна форма и се провежда в събота и неделя. За информация: стая 24 на БСУ или на тел. 056 900 454, 056 900 424, 0889 31 22…