Български университети

 • Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 • Пловдивски университет "П. Хилендарски"
 • Университет за национално и световно стопанство – София
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
 • Нов български университет
 • Икономически университет – Варна
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
 • Технически университет – Варна
 • Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
 • ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
 • ЮУ "Неофит Рилски", Благоевград
 • Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас
 • Тракийски университет, Стара Загора
 • Технически университет – София
 • Национална спортна академия „Васил Левски“, София
 • ВТУ „Т. Каблешков” - София
 • Национален военен университет, Шумен
 • Висше училище Международен колеж, Добрич
 • Висше училище по застраховане и финанси, София
 • Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив
 • Медицински университет Пловдив
 • Медицински университет - Варна
 • Технически университет – Габрово
 • Химикотехнологичен и металургичен университет, София
 • Висше строително училище „Любен Каравелов“, София
 • Аграрен университет - Пловдив
 • Колеж по туризъм, Бургас
 • Колеж по туризъм, Варна