БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Община Бургас
 • Община Несебър
 • Областна администрация Бургас
 • Бургаска търговско-промишлена палата
 • Търговско-индустриална камара – Бургас
 • Министерство на образованието и науката
 • Българска академия на науките, София
 • Съюз на юристите в България
 • Народно събрание на Република България
 • Национален център за информация и документация, София
 • Център "Отворено образование", София
 • Фондация "Отворено общество"
 • Фондация "Демокрация"
 • Черноморска Правна Общност
 • Съюз на учените в България
 • Дружество "Самотна майка" 
 • Главно Управление на местата за лишаване от свобода към Министерство на правосъдието
 • Асоциация за подпомагане на ресоциализацията на лишените от свобода
 • Бургаски затвор
 • Варненски затвор
 • Пловдивски затвор
 • Сливенски затвор
 • ТПО - Смолян
 • Български Хелзински Комитет
 • Българска индустриална асоциация, София
 • Фондация Еврика, София
 • Национален учебен център "Екология и здраве", София
 • Комитет по енергетика, София
 • Община Сливен
 • Български бизнес системи - София
 • Съвременни компютърни технологии - Пловдив
 • Институт по информационни технологии - БАН
 • Институт по математика и информатика - БАН
 • Компютърен център – БАН
 • Институт за следдипломна квалификация на учители – Стара Загора
 • Институт за квалификация на учители "Д-р Петър Берон"- Варна
 • Асоциация за развитие на екологията и селския туризъм
 • Фондация "Стъпка по стъпка"
 • Български център за джендър изследвания, София
 • СНЦ "Генерация Здраве"
 • Сдружение "Доза обич", Бургас
 • Търговска гимназия, Бургас
 • "Сънстори ООД", Слънчев Бряг
 • “БИЛДИНГ – ТД” ЕООД
 • НПО Асоциация „Деметра”
 • Български червен кръст
 • „Триера Комюникейшънс” ЕООД
 • Фондация "Програма Стъпка по Стъпка"
 • „ТВ МИКС” АД
 • Издателска къща „Черноморски фар” ООД
 • „Гларус Р” ООД
 • "Информационно обслужване" АД
 • ИЛ 59 ООД
 • Клуб Млади таланти
 • Образователен център-Варна
 • Фондация ГИС-Трансферен център, София
 • Фондация „Зеленият Бургас“
 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 • Фондация "Работилница за граждански инициативи"
 • Асоциация на българските черноморски общини
 • „Старс Травел“ ЕООД, София
 • Еф Пи Адванс“ ЕООД, София
 • „Микро Офсет“ ЕООД, Шумен
 • „Инфраструктура Технолоджи Сервисиз и Инженеринг България“ ЕООД, Бургас
 • Българско сдружение за насърчаване а гражданската инициатива, Бургас
 • Юзит Калърс България ООД, София
 • Асоциация за подпомагане на академичната общност, София