ЧУЖДЕСТРАННИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Кметство на Гилдфорд, графство Съри, Великобритания
 • Гилдфордски консорциум, Великобритания
 • Гилдфордска търговска палата, Великобритания
 • СОВА, Великобритания
 • WORK-UK, Великобритания
 • Merseyside Expanding Horizons Ltd., Великобритания
 • Pupil Parent Partnership, Великобритания
 • Rezzable Productions Ltd, Великобритания
 • Национален институт за ориенталски езици и цивилизации в Париж, Франция
 • Адвокати без граници, Франция
 • Агенция за околната среда и енергията, Париж, Франция
 • Център за изследване и трансфер на технологии, Монпелие, Франция
 • Дружество "Хидро", Тулуза, Франция
 • Фондация "Сорос"
 • Международна Асоциация „Стъпка по Стъпка” (ISSA)
 • Японска агенция за международно сътрудничество
 • Международна организация на преводачите
 • Световната банка
 • Лаборатория за разпределени мултимедийни информационни системи и приложения, Гърция
 • Център за алтернативни енергийни източници, Гърция
 • Фондация за изследвания и технологии, Гърция
 • Научен център и технологичен музей, Солун, Гърция
 • Научен парк – Патрас, Гърция
 • Институт по компютри и автоматика  - Унгарска Академия на Науките, Унгария,
 • Академия Юберлинген, Германия
 • Gesellshaft fur angewandte Informatik, Германия
 • Volkshochschule Göttingen e.V, Германия
 • Германско изследователско дружество
 • Тюф Рейнланд, Кьолн, Германия
 • Berufsorderungswerk Duren GGMBH, Германия
 • Youth and European Social Work Forum, Германия
 • DESTATIS - Федерален статистически институт на Германия
 • VHS Wuppertal, Германия
 • Обединени Холандски Фондации
 • Фондация "Труд", Холандия
 • Фондация "Мама Кеш", Холандия
 • Фондация "Широко отворено училище", Словения
 • Център за обучение на учители и изследвания, Испания
 • НПО "Facepa", Испания
 • Институт FBI, Австрия
 • Institut fur Gesellschaftwissenschaftliche Forschung, Австрия
 • Австрийска мрежа на научните центрове, Австрия
 • Австрийско федерално министерство на образованието, изкуствата и културата, Австрия
 • НПО "Speha Fresia", Италия
 • Консорциум FOR.COM., Италия
 • SOPHia In Action Consulting, Италия
 • SOLUS INF, Италия
 • Автономна провинция на Тренто, Италия
 • Природонаучен музей на Тренто, Италия
 • Istituto per la Formazione Professionale di Roma e del Lazio, Италия
 • Науча лаборатория в Падуа, Италия
 • Европейска мрежа на научните центрове и музеите, Белгия
 • Children's Resource International Inc.
 • Институт ICON, Германия
 • K.P.G. Commercial and Sea Services Ltd., Кипър
 • Private Employment Office "Louis Violettis", Кипър
 • Фондация Goren Kalpler Ozel Egitim Aile Dernegi, Турция
 • MGK Danismanlik, Турция
 • Kadikoy M.E.M., Турция
 • Brailcom, Чехия
 • Организация "Tempo Training & Consulting", Чехия
 • ANNANET: Pertti Vihonen Oy Ltd., Финландия
 • VentureQuest Ltd, LLC – Courtney Price, САЩ
 • Фондация Wide Open School, Словакия
 • SCHOLA LUDUS, Словакия
 • Social Innovation Fund, Литва
 • Vytautas Magnus University Distance study centre, Литва
 • European Partnership, Литва
 • Община Дебрецен, Унгария
 • Hungarian Business Leaders Forum, Унгария
 • Association of Institute for Euroregional Studies, Румъния
 • National Authority for Scientific Research, Румъния