ECTS КАТАЛОГ

ECTS каталогът на БСУ е информационен наръчник, предназначен за студентите и за кандидатите за обучение в БСУ. Съдържа информация за предлаганите бакалавърски, магистърски и докторски програми и специалности, преподаването, ученето и процедурите за оценяване, отделните образователни компоненти и учебни ресурси.  Каталогът е документ по Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS). Включва също раздел с информация за институцията, изискванията за прием, условията за академично признаване и ориентиране. В отделен раздел е структурирана полезна информация за студентите като финансово подпомагане, материални условия, възможности за свободно време и спорт, студентски асоциации, стажове и др.