УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Програма „Еразъм+“ предоставя следните възможности за участие на преподаватели и служители в рамките на КД1:
Образователна мобилност за студенти и персонал в сферата на висшето образование:

  • Мобилност с цел преподаване – тази дейност е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия да преподават по покана на висши училища в чужбина.
  • Мобилност с цел обучение – тази дейност е насочена към преподавателския и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друго висше училище в чужбина.

 

Правила

  • Продължителност на мобилността на персонала - от 2 дни до 2 месеца;
  • Минимум 8 часа преподавателска дейност на седмица (или по-кратък период);
  • Прeди реализиране на мобилността на персонала изпращащата и посрещащата организация подписват заедно с преподавателите/непреподавателския състав Споразумение за мобилност (Mobility Agreement).

 

Критерии за допустимост

  • Право на участие в преподавателска мобилност имат всички преподаватели от БСУ без оглед на тяхната академична длъжност (щатна или нещатна) и научна степен.

 

Финансова подкрепа (грант)

 

Пътни разходи: единична ставка /участник/ дистанция

Пътни разстояния Сума
Между 100 и 499 км: 180 EUR на участник
Между 500 и 1999 км: 275 EUR на участник
Между 2000 и 2999 км: 360 EUR на участник
Между 3000 и 3999 км: 530 EUR на участник
Между 4000 и 7999 км: 820 EUR на участник
8000 км или повече: 1100 EUR на участник

"Разстояние" е дистанцията между мястото на тръгване и мястото на пристигане, а "сума" – подкрепата за транспортни разходи за отиване и връщане от мястото на провеждане на дейностите.

 

Индивидуална подкрепа: единична ставка /ден/ участник

Приемаща страна Сума в EUR
Дания, Ирландия, Холандия, Швеция, Великобритания 160
Белгия, България, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Финландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция 140
Германия, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, бивша Югославска Република Македония 120
Естония, Хърватска, Литва, Словения 100