Международна конференция за студенти и млади учени във Вроцлав, Полша