Проекти за учебната 2005 г.

  • PARMENIDE; Програма: «Леонардо да Винчи»; Период на проекта: 2005-2007 г.
  • Еразъм Интензивна програма - Социалните услуги като модел на интервенция в образователната система; Програма: Сократ/Еразъм; Период на проекта: 2005-2006 г.
  • Магазин на познанието (The Knowledge Shop); Програма: Сократ, подпрограма «Грюндвиг» - Дейност 2 "Партньорства за познание"; Период на проекта: 2005-2006 г.
  • Магазин на познанието (The Knowledge Shop); Програма: Сократ, подпрограма «Грюндвиг» - Дейност 2 "Партньорства за познание"; Период на проекта: 2004-2005 г.
  • Моето място, Твоето място, Нашето място; Програма: Държавен департамент на САЩ; Период на проекта: 2003-2005 г.