Проекти за учебната 2006 г.

  • PARMENIDE; Програма: «Леонардо да Винчи»; Период на проекта: 2005-2007 г.
  • Еразъм Интензивна програма - Социалните услуги като модел на интервенция в образователната система; Програма: Сократ/Еразъм; Период на проекта: 2005-2006 г.
  • Магазин на познанието (The Knowledge Shop); Програма: Сократ, подпрограма «Грюндвиг» - Дейност 2 "Партньорства за познание"; Период на проекта: 2005-2006 г.
  • Интензивен Езиков Курс Еразъм за чуждестранни студенти; Програма: Сократ, подпрограма «Еразъм» – Дейност 2.2; Период на проекта: 2006-2007 г.