Условия публикации

За студентите от БСУ се изисква да са преминали през вътрешен кръг на представяне на доклада в съответния център и да са класирани за националния кръг. За студентите от другите университети се изисква се ръкописът да е придружен от рецензия от научния ръководител. Отговорност за съдържанието на отпечатаните в Годишника трудове носят авторите и научните ръководители.

За студентите от БСУ  публикуването е безплатно. За всички останали има такса – 25 лева. 

Таксите следва да бъдат преведени по следната сметка:

  • Бургаски свободен университет
  • IBAN : BG50BUIN78551080025816
  • BIC : BUINBGSF
  • „Алианц Банк България” АД

 

В основанието за превода следва да се посочват:

  • трите имена на автора;
  • за Годишник Студентско научно творчество на БСУ

Авторът да уточни за кого ще бъде предназначена фактурата – за институция (име на институцията, булстат и МОЛ) или за частно лице  (трите имена и ЕГН).
Таксата може да се плати и в деня на провеждане на конференцията.