Научни прояви, конференции и семинари

От: 28 Августа 2023 До: 30 Августа 2023

Научна конференция с международно участие на тема „Право, сигурност и културно-историческо наследство”

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „Право, сигурност и културно-историческо наследство”

От: 05 Июня 2020

Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“.

От: 07 Июня 2019 До: 08 Июня 2019

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира провеждането на юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“

От: 10 Мая 2019 До: 11 Мая 2019

Научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА"

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА”, която ще се проведе в периода 10-11 май 2019 г.

От: 28 Марта 2019 До: 11 Апреля 2019

XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество

През месеците март и април 2019 г. ще се проведе XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество с международно участие.

От: 29 Сентября 2017 До: 30 Сентября 2017

Научно-практическую конференцию „Право и безопасность“

Центр по юридическим наукам Бургасского свободного университета организовывает научно-практическую конференцию „Право и безопасность“.