Конференция за студентско научно творчество в БСУ с национално участие

Конференция за студентско научно творчество в БСУ с национално участие


През м.март 2015 г. ще се проведе XVI Конференция за студентско научно творчество с национално участие. Каним всички студенти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат.
Научните направления са:

 • Право и политика
 • Администрация и управление
 • Финанси и счетоводна отчетност
 • Маркетинг и мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика) 
 • Психология
 • Социални дейности 
 • Техники и технологии
 • Информатика
 • Възобновяеми енергийни източници

 
 

Информация за студентите от БСУ
Информация за студентите от други висши училища

 
За контакти:
Бургаски свободен университет
Бул. “Сан Стефано” № 62, гр. Бургас, 8001
snt2015@bfu.bg