Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“. Тя ще се проведе на 5 и 6 юни 2020 г. и е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти и настъпващите иновации резолиращи от дигиталната трансформация.

Тематични направления:

  • Българският език в социалните медии
  • Правовата държава - законодателство, правоприлагане и юридическа наука
  • Иновациите и инвестициите в кръговата икономика
  • Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие в резултат на дигиталната трансформация
  • Мултидисциплинарните иновации и мястото на обществото към триадата бизнес-академия-власт
  • Решения в психологията и педагогиката стимулирани от дигитализацията на средата
  • Правни и административни аспекти свързани с дигитализацията и регулациите
  • Технически и транспортни решения за дигиталната трансформация
  • Информационните технологии в съвременния дигитален свят

Работни езици на конференцията: български, английски и руски.

Регистрация

Технически изисквания

За контакти: conf@bfu.bg