Научна конференция с международно участие "100 години от рождението на чл. кор. проф. д-р Александър Янков"

Научна конференция с международно участие

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие по повод 100-годишнината от рождението на изтъкнатия български юрист чл. кор. проф. д-р Александър Янков, доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет, която ще се проведе в на 27 и 28 юни 2024 г.

Работните езици на конференцията ще бъдат български, руски и английски.

 

Организационен комитет:

Проф. д-р Милен Балтов
Проф. д.н. Мария Нейкова
Доц. д-р Славка Димитрова
Доц. д-р Ваня Стаматова
Доц. д-р Анна Чолакова

 

Важни срокове:

  • Регистрация за участие и анотация – 15 май 2024 г.
  • Заплащане на такса (при ранно записване) – 15 май 2024 г.
  • Заплащане на такса –  до 1 юни 2024 г.
  • Изпращане на доклада във вида за публикуване – 15 юли 2024 г.

 

Технически изисквания

Регистрация:

Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма ТУК! При участие с доклад въвеждането на анотация на английски език е задължително изискване за успешна регистрация. Анотациите следва да бъдат с обем от 50 до 100 думи. Потвърждение за допускане за участие ще получите до една седмица след регистрацията, на посочения от Вас в регистрационната форма e-mail адрес.

Всички доклади следва да бъдат представени в Word формат, Times New Roman (10 пункта) с единично междуредие и да не надхвърлят 8 страници (5 000 думи). На първа страница се изписват авторът(ите), институцията и адресът на ел. поща.

Изпращането на докладите и отправянето на въпроси свързани с Конференцията следва да се отправят на lawconf@bfu.bg.

Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД .

 

Такси за правоучастие:

Таксата правоучастие е в размер на 100 лв., а при ранна регистрация – до 15 май 2024 г. – 80 лв., преведени по сметка на БСУ:
IBAN: BG50BUIN78551080025816;
BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ
основание: участие в конференция; Име на участника, институция.

Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.