Научни прояви, конференции и семинари

От: 07 Июня 2019 До: 08 Июня 2019

Юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“

Центърът за икономически и управленски науки към Бургаския свободен университет организира провеждането на юбилейна международна конференция Съвременни управленски практики X „Свързаност и регионално партньорство“

От: 10 Мая 2019 До: 11 Мая 2019

Научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА"

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА”, която ще се проведе в периода 10-11 май 2019 г.

От: 28 Марта 2019 До: 11 Апреля 2019

XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество

През месеците март и април 2019 г. ще се проведе XX Юбилейна конференция за студентско научно творчество с международно участие.

От: 29 Сентября 2017 До: 30 Сентября 2017

Научно-практическую конференцию „Право и безопасность“

Центр по юридическим наукам Бургасского свободного университета организовывает научно-практическую конференцию „Право и безопасность“. 

От: 20 Сентября 2016 До: 21 Сентября 2016

"Новая идея в образовании" Бургасский свободный университет организует юбилейную научную конференцию с международным участием по случаю 25-летия основания БСУ. "Новая идея в образовании" 20-21 сентября 2016 года Научные направления: Экономика, финансы и инвестиции  Маркетинг и управление  Общественные коммуникации (журналистика и связи с общественностью) и филология* Психология, социальная работа и педагогика …

От: 21 Мая 2016 До: 22 Мая 2016

„Право и Интернет”

Центр по юридическим наукам Бургасского свободного университета организовывает научно-практическую конференцию "Право и Интернет" - 21, 22 мая 2016 г.

От: 12 Июня 2015 До: 14 Июня 2015

"Горизонты развития человеческих ресурсов и знания"

Conference Organizer - Бургаски свободен университет 12-14 юни 2015

От: 12 Июня 2015 До: 13 Июня 2015

Конференцию „Права человека в уголовном праве и уголовном процессе. Практика Европейского суда по правам человека.”

Центр по юридическим наукам Бургасского свободного университета организовывает научно-практическую конференцию „Права человека в уголовном праве и уголовном процессе. Практика Европейского суда по правам человека.” Конференция будет проводиться 12 -13 июня 2015 г. в рамках общеуниверситетского научного форума „Горизонты перед развитием человеческих ресурсов и перед знанием”. В конференции примут участие ведущие…

Мусала Софт организира семинар MUFFIN@Uni на 4 декември 2014 г.

Проявата е продължение на инициативата на Мусала Софт за популяризиране на софтуерната индустрия в образованието. Ще бъдат представени възможностите за стаж и работа, които фирмата предоставя на студентите, и ще бъде проведено обучение под формата на интерактивна игра.