Научни прояви, конференции и семинари

От: 12 Июня 2015 До: 13 Июня 2015

Конференцию „Права человека в уголовном праве и уголовном процессе. Практика Европейского суда по правам человека.”

Центр по юридическим наукам Бургасского свободного университета организовывает научно-практическую конференцию „Права человека в уголовном праве и уголовном процессе. Практика Европейского суда по правам человека.” Конференция будет проводиться 12 -13 июня 2015 г. в рамках общеуниверситетского научного форума „Горизонты перед развитием человеческих ресурсов и перед знанием”. В конференции примут участие ведущие…

Мусала Софт организира семинар MUFFIN@Uni на 4 декември 2014 г.

Проявата е продължение на инициативата на Мусала Софт за популяризиране на софтуерната индустрия в образованието. Ще бъдат представени възможностите за стаж и работа, които фирмата предоставя на студентите, и ще бъде проведено обучение под формата на интерактивна игра.

В БСУ се откри двудневна научно-практическа конференция на тема „Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето"

  Тематични направления •    Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование •    Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда •    Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища •    Усъвършенстване на системите за управление във висшите…

Национална научно-практическа конференция в БСУ

БУРГАСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ организира НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО БСУ, гр. Бургас, 28-29 ноември 2014 г.   Тематични направления: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара…

Среща на Microsoft със студентите на Бургаския свободен университет

Проявата се организира от студентите-партньори на Майкрософт и вече се реализира успешно в страни като Естония, Литва и Финландия.

Готово е изданието от Конференцията за студентско научно творчество през 2014 г.

Излезе от печат сборникът с доклади от Националната конференция за студентско научно творчество през 2014 г. За 15-та поредна година организаторът и домакин на мероприятието - Бургаският свободен университет, привлече най-амбициозните възпитаници на висши учебни заведения от цялата страна. Конкурсът се превърна в традиция и утвърдена платформа, върху която младите…

В БСУ се откри Международна научна конференция, организирана от ЦИУН

Центърът по икономически и управленски науки организира Международна научна конференция СЪВРЕМЕННИ УПРАВЛЕНСКИ ПРАКТИКИ VIII "ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ И РИСК В БИЗНЕС ПРОЕКТИТЕ", 6-7 юни 2014 г. Форумът е традиционен и се провежда за 8-ми пореден път в БСУ. Програмата на конференцията включва 28 доклада, разпределени в три основни секции. Пленарните доклади са: „Процесът…

С голям интерес премина конференцията за СНТ в БСУ

Днес, на 26 март 2014 г., в БСУ се проведе престижната Национална конференция за студентско научно творчество. За 15-та поредна година организаторът и домакин на мероприятието - Бургаският свободен университет, привлече най-амбициозните възпитаници на висши учебни заведения от цялата страна. Конкурс, превърнал се в традиция и утвърдена платформа, върху която…

Семинар на ЦИТН с фирма "ТехноЛогика"

Една от най-големите български софтуерни компании „ТехноЛогика” сподели своя опит пред студенти от магистърската програма „Информационна сигурност” в БСУ. Лекторът Георги Георгиев – ръководител на офиса на фирмата в Бургас, представи своя практически опит в разработването на сигурни приложения с бази от данни, на 11 януари 2014 г. в 111…

Семинар за разработване на проекти

Тридневен обучителен семинар за разработване на проекти се проведе в БСУ в края на м.октомври. Водещи бяха Ваня Няголова - директор на Центъра за развитие на нестопански организации в Бургас от 15 години,  и Антония Месерджиева - експерт и обучител в български и европейски образователни и социални проекти. Участваха преподаватели…