Научни прояви, конференции и семинари

От: 29 Сентября 2017 До: 30 Сентября 2017

Научно-практическую конференцию „Право и безопасность“

Центр по юридическим наукам Бургасского свободного университета организовывает научно-практическую конференцию „Право и безопасность“. 

От: 20 Сентября 2016 До: 21 Сентября 2016

"Новая идея в образовании" Бургасский свободный университет организует юбилейную научную конференцию с международным участием по случаю 25-летия основания БСУ. "Новая идея в образовании" 20-21 сентября 2016 года Научные направления: Экономика, финансы и инвестиции  Маркетинг и управление  Общественные коммуникации (журналистика и связи с общественностью) и филология* Психология, социальная работа и педагогика …

От: 21 Мая 2016 До: 22 Мая 2016

„Право и Интернет”

Центр по юридическим наукам Бургасского свободного университета организовывает научно-практическую конференцию "Право и Интернет" - 21, 22 мая 2016 г.

От: 12 Июня 2015 До: 14 Июня 2015

"Горизонты развития человеческих ресурсов и знания"

Conference Organizer - Бургаски свободен университет 12-14 юни 2015

От: 12 Июня 2015 До: 13 Июня 2015

Конференцию „Права человека в уголовном праве и уголовном процессе. Практика Европейского суда по правам человека.”

Центр по юридическим наукам Бургасского свободного университета организовывает научно-практическую конференцию „Права человека в уголовном праве и уголовном процессе. Практика Европейского суда по правам человека.” Конференция будет проводиться 12 -13 июня 2015 г. в рамках общеуниверситетского научного форума „Горизонты перед развитием человеческих ресурсов и перед знанием”. В конференции примут участие ведущие…

Мусала Софт организира семинар MUFFIN@Uni на 4 декември 2014 г.

Проявата е продължение на инициативата на Мусала Софт за популяризиране на софтуерната индустрия в образованието. Ще бъдат представени възможностите за стаж и работа, които фирмата предоставя на студентите, и ще бъде проведено обучение под формата на интерактивна игра.

В БСУ се откри двудневна научно-практическа конференция на тема „Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето"

  Тематични направления •    Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование •    Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда •    Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища •    Усъвършенстване на системите за управление във висшите…

Национална научно-практическа конференция в БСУ

БУРГАСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ организира НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ  НОВИТЕ ИДЕИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО БСУ, гр. Бургас, 28-29 ноември 2014 г.   Тематични направления: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара…

Среща на Microsoft със студентите на Бургаския свободен университет

Проявата се организира от студентите-партньори на Майкрософт и вече се реализира успешно в страни като Естония, Литва и Финландия.