20 чуждестранни студенти от БСУ завършиха курс по български език

20 чуждестранни студенти от БСУ завършиха курс по български езикРекторът на БСУ проф. дпн Галя Христозова връчи официално днес удостоверенията на чуждестранните студенти, завършили успешно подготвителен едногодишен курс по български език. Студентите са от: Казахстан; Русия; Татарстан; Турция; Сирия. След успешно положения изпит за владеене на българския език студентите ще продължат обучението си в БСУ по избраната от тях специалност.

Церемонията по връчване на удостоверенията се състоя на 10 юни от 16 часа в библиотеката на БСУ.

20 чуждестранни студенти от БСУ завършиха курс по български език