28 април – Ден на магистърските програми в БСУ

На 28 април в зала 207 в БСУ ще бъде проведен информационен ден, на който ще бъдат представени всички магистърски програми, по които ще се провежда обучение през предстоящата 2014-2015 учебна година.

От 11 часа зам.-ректорът по учебната дейност доц. д-р Евелина Динева ще открие информационния ден. След това ще бъдат представени магистърските програми в Центъра по икономика и управленски науки.

От 12 часа студентите ще могат да се запознаят с магистърските програми в Центъра по хуманитарни науки.

От 13 часа ще бъдат представени магистърските програми в Центъра по информатика и технически науки.

От 14 часа ще бъдат представени магистърските програми в Центъра по юридически науки.

Студентите от четвърти курс от БСУ, редовна и задочна форма на обучение, ще имат възможността да се запознаят с всички магистърски програми, независимо от това в кой център се обучават. На срещите могат да присъстват и други студенти, които проявяват интерес към магистърската образователно-квалификационна степен. Поканата е и към дипломираните с бакалавърска степен през минали години.