Актуални проблеми на българо-турските отношения и тяхната правна регламентация

Българо-турска правна среща "Актуални проблеми на българо-турските отношения и тяхната правна регламентация" 23 октомври 1999 година, гр. Бургас