Бившият президент на Република Румъния Емил Константинеску посети Бургаския свободен университет

Бившият президент на Република Румъния Емил Константинеску заедно с почетния консул на Република Румъния в Бургас Евгения Попеску посетиха Бургаския свободен университет. Те бяха посрещнати от Ректора на БСУ проф. д-р Петко Чобанов.

Проф. Константинеску е професор по минералогия и бивш ректор на Университета в Букурещ. Той се информира за двустранните академични връзки и дългосрочни контакти на Бургаския свободен университет с университети и академични образователни институции в Румъния, с които университетът ни е партньор по редица проекти.

Гостът изрази надежда, че тези контакти ще се разширят и задълбочат с присъединяването на България към Европейския съюз и налагането на европейските стандарти в областта на висшето образование.

Проф. Константинеску се разписа в почетната книга на Бургаския свободен унивреситет.