БСУ - колективен член на Съюза на икономистите в България

БСУ подписа днес договор за взаимно сътрудничество със Съюза на икономистите в България и стана негов колективен член.

Съюзът на икономистите е създаден през 1895 г. в София. Миналата година беше чествана тържествено 110-та годишнина от неговото създаване под патронажа на Президента на Република България г-н Георги Първанов.

Подписаният договор предвижда взаимно сътрудничество в организирането и провеждането на научно-практически конференции, симпозиуми, семинари по глобални социално-икономически проблеми на национално и регионално равнище и при разработване на анализи, прогнози, програми, експертизи и бизнес-планове за развитието на икономиката в страната.

От страна на Съюза на икономистите договорът беше подписан от неговия председател проф. д-р Делчо Порязов, а от страна на БСУ от проф. д-р Петко Чобанов.