БСУ на Изложението Младежта в действие

EUС непринудено откриване от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз г-н Томислав Дончев започна Изложението Младежта в действие, организирано от Представителството на Европейската комисия в България и със специалното участие на Бургаския свободен университет. Изложението беше разположено в шатра на терасата до Морското казино в гр. Бургас и беше активно посетено от участниците и гостите на SPIRIT of Burgas.

EUОсвен г-н Дончев на откриването присъстваха кметът на Община Бургас г-н Димитър Николов, зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова, зам.-министърът на образованието, младежта и науката г-жа Петя Евтимова, зам.-ректорът на БСУ доц. д-р Милен Балтов, Главният директор на дирекцията в МТСП с ресор ОП „Развитие на човешките ресурси” г-жа Наталия Ефремова и др.