БСУ организира курс по въведение в арт-терапията

Бургаският свободен университет, Центърът по хуманитарни науки и Програмният съвет по Социални дейности и психология организира курс за допълнителна квалификация по „Въведение в арт-терапията”. Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Диана Циркова, гост-преподавател в БСУ, сп. Психология.

Обучението ще се проведе на:

31.05. от 10 до 19 часа;

01.06. от 9 до 16.30 часа;

21.06. от 10 до 19 часа;

22.06. от 9 до 16.30 часа.

Участниците в обучението получават удостоверение за допълнителна квалификация.

Такса за обучението – 180 лева. Сумата се внася в касата на БСУ в срок до 30.05.2014 година.

Допълнителна информация – тел. 056/900 444, доц. д-р Йонка Балтаджиева.

Съдържание на курса