БСУ открива новата академична учебна година

BSUНа 7 октомври 2013 година от 10 часа в зала „Изток” Ректорът на БСУ проф. д-р Васил Янков ще открие академичната учебна година. Ще присъстват ректорското и деканските ръководства, преподавателите, членовете на Настоятелството. Поканени са: министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова; кметът Димитър Николов; областният управител Павел Маринов; генералният консул на Република Турция Ниязи Еврен Акйол.

Първокурсниците ще се запознаят с организацията на обучението, оценяването на учебния процес, същността на кредитната система, възможностите за студентски кредити, стипендии, практики и обучение по европейски проекти в чужбина.

БСУ посреща своя 22-ри випуск първокурсници с акредитирани   професионални направления и специалности,  гъвкава и модерна академична политика, богата и съвременна материална база. През учебната 2013/14 година е реализиран прием в 14 бакалавърски и 18 магистърски програми, за които има високо и устойчиво търсене. Стартират четири нови акредитирани бакалавърски специалности: Психология; Международни икономически отношения; Софтуерно инженерство; Електроснабдяване и електрообзавеждане.

Университетът е носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2008, член е на Европейската асоциация на университетите, има подписани договори за сътрудничество с над 25 университета и организации в Европа, Америка и Азия.

От тази година БСУ е седалище на Асоциацията на частните висши училища в България, чийто председател е проф. д-р Петко Чобанов, президент на БСУ.  В Асоциацията членуват всички легитимни частни висши училища в България, между които: Американският университет; Нов български университет; Варненският свободен университет и др. Нейната дейност е от изключителна важност и значение за развитието на частното висше образование в период, когато се формира националната стратегия и политика за развитие на висшето образование у нас.