БСУ предоставя достъп на своите студенти до академичните програми на Майкрософт

БСУ е част от голямото семейство на образователните институции използващи академичните програми на Майкрософт. Те предоставят възможност на студенти и преподаватели да имат достъп до различни глобални и локални академични програми, разделени в две основни категории – достъп до софтуер и достъп до обучения и инициативи.

Програмата Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA) предоставя възможност на университетите да предостави на своите студенти и преподаватели софтуерни  продукти на Майкрософт в процеса на обучение и научна работа. Това е годишна абонаментна програма, която е разделена според нуждите на различните академични общества. БСУ е абониран за подпрограмата MSDN AA Developer, осигуряваща лицензиран достъп до всички продукти и решения за разработчици - Windows Vista, Windows XP, Windows Server, SQL Server, Exchange Server, Project Server, Groove Server, Visual Studio, Office Project, Office Visio, Groove, Expression Studio и MSDN Library. Абонаментът е на ниво Център по информатика и технически науки, като софтуерът е инсталиран и може да се използва в компютърните зали и преподавателските кабинети.

DreamSpark е най-новата академична програма на Майкрософт, за която БСУ се абонира. Тя позволява на студентите да използват безплатно, с учебна цел, някои от най-разпространените продукти на компанията. В рамките на тази академична програма за студентите е осигурен лицензиран достъп до следните продукти на Майкрософт: Windows Server, SQL Server, Visual Studio, Expression Studio, XNA Game Studio и Virtual PC. Чрез тази програма студентите получават право да инсталират софтуера, до който имат достъп, на домашните си компютри и да го използват при разработването на проекти, свързани с образователния процес, но не и с комерсиална цел.

Програмата Live@edu предоставя на студентите електронна поща с обем до 5 GB и възможност за разработване и съхраняване на електронни документи до 25 GB в SkyDrive. Достъпът до тази програма е безплатен и се осъществява на адрес: http://login.live.com. Подробна информация и инструкции за работа с електронната поща може да намерите тук!

БСУ стана член и на глобалната академична програма Microsoft Dynamics Academy Alliance. Dynamics AA е програма, специално създадена, за да посрещне нуждите на висшите учебни заведения, в които се изучават бизнес дисциплини като например стопанско управление и финанси. Тя е напълно безплатна и освен достъп до лицензирани бизнес решения на Майкрософт, студентите и техните преподаватели получават възможността да се обучават по предварително подготвени учебни програми и да се възползват от безплатна техническа поддръжка, осигурена от сертифицирани партньори на Майкрософт. Софтуерните решения за бизнеса, които се използват в БСУ са Microsoft Dynamics NAV - интегрирано софтуерно решение, предназначено за управление на специфични бизнес процеси в предприятията - производство, дистрибуция, услуги и Microsoft CRM – решение за управление на взаимоотношенията с клиентите.