БСУ представлява България на стратегически форум за ТГС в Черноморския басейн

В периода 5-6 април 2011 г. в гр. Батуми, Република Грузия се проведе организираната от Асамблеята на европейските региони Конференция за регионална политика в Черноморския басейн „Общи граници, общи решения”. Представители от България бяха г-жа Бояджиева, Директор „Евроинтеграция” на Община Бургас и доц. д-р Милен Балтов, Зам.-ректор на Бургаски свободен университет. Доц. Балтов беше и единствения от България ключов докладчик с акцент върху възможностите и проблемите при изпълнението на проекти за трансгранично сътрудничество. На конференцията доклади изнесоха Министъра по европейските въпроси на Грузия, Министър-председателя и Председателя на Събранието на Авт. Област Аджария, както и Ръководителя на Делегацията на ЕС в Грузия Филип Димитров.

Конференцията се превърна в активна платформа за срещи и обмен на проектни идеи, при които Бургаският свободен университет беше търсената страна за партньор в предстоящата сесията по Програма Черноморски басейн. Заключителното комюнике на Конференцията беше под лаймотива - Създаването на култура на сътрудничество между регионите от Черноморския басейн ще повиши териториялната стабилност и просперитет.

mb(На снимката ключовите докладчици на Конференцията – Антониу-Михай Чобану, Директор на Одитната агенция за трансграничното сътрудничество, д-р Зефи Димадама, Ген. Директор на Международния изследователски център за Черноморското пространство и доц. д-р Милен Балтов, Зам.-ректор на БСУ)