БСУ със сертификат за качество за Интензивна програма „ЕРАЗЪМ“

БСУ със сертификат за качество за Интензивна програма „ЕРАЗЪМ“

Интензивната програма „Стратегически бизнес решения в рискова и бързопроменяща се среда“ на Бургаски свободен университет беше удостоена със сертификат за качествено изпълнение. Проектът се финансира от Програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Еразъм“ на ЕС. На Валоризационната конференция, състояла се на 16 декември в хотел „София Хотел Балкан“, зам.-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева връчи отличието на екипа на проекта от БСУ – доц. д-р М. Нейчева и доц. д-р Е. Николова.
Проектът се реализира успешно през м. юли, 2014 г. с координатор Бургаски свободен университет в партньорство с Барселонския университет – гр. Барселона, Испания; Политехническия университет – гр. Бежа, Португалия; Дебреценския университет – гр. Дебрецен, Унгария; Университета по икономика и мениджмънт – гр. Прага, Чехия и Тракийския университет – гр. Одрин, Турция.
В продължение на петнадесет дни 33-ма студенти, участващи в програмата, разшириха своите знания и формираха компетенции за подобряване приспособимостта си като бъдещи млади специалисти и предприемачи към съвременните изисквания на европейските икономики, доразвиха умения за ефективна комуникация, вземане на решения в условия на неопределеност, използване на компютърни системи за обработка на информацията и математически компетенции. Студентите посетиха Лукойл и се запознаха с управленски софтуер за бизнес решения, представен от фирма Business Management Systems.

Nejcheva_8280.jpg