БСУ ще партнира в българо-исландски проект за е-демокрация

Как да се развива демокрацията и гражданското участие с помощта на информационните и комуникационни технологии в България? Могат ли електронното гласуване, е-петициите, е-консултаците, е-референдумите да подобрят избирателната активност и гражданската ангажираност на младите хора?

Това са някои от въпросите, на които ще търси отговор проект за насърчаване на е-демокрацията в България с ползване на най-добър опит от Исландия. Проектът е подготвен от Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива в партньорство с Бургаския свободен университет и исландския Международен институт за модерни медии.

Проектът е по Програма за подкрепа на НПО в България по  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,  Тематичен приоритет: „Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека“, проект BG05/597 “Демокрация и гражданско участие в дигиталната ера – насърчаване на е-демокрацията в България чрез най-добър опит от Исландия”  и предстои да се реализира през 2014 г. Проект е високо оценен -  с 81.25 от 90 точки от Комисията за избор на проекти и Настоятелството на Институт „Отворено общество.

Координатор на проекта от страна на БСУ ще бъде д-р Пенка Георгиева.