БСУ стартира КСК 2013/2014 година с пресконференция

Бургаският свободен университет стартираksk2013 кандидатстудентската кампания за 2013/14 година с пресконференция, дадена от ректора проф. д-р Васил Янков и зам.-ректорите доц. д-р Милен Балтов и проф.дпн Галя Христозова. Новите специалности в бакалавърските и магистърските програми в редовна и задочна форма на обучение, условията за кандидатстване, квалификационните курсове и програми, възможностите за студентски стажове и кредитиране бяха темите, дискутирани на срещата.

През новата академична година БСУ ще извърши прием по 16 бакалавърски и  над 30 магистърски програми. По традиция университетът предлага търсени и актуални специалности в бизнеса и правото, в информационните технологии, в хуманитарната сфера. Същевременно следи тенденциите в пазара на труда, развитието на науката, интереса на кандидат-студентите.

Наред с бакалавърските и магистърските програми за новата учебна година БСУ планира богата квалификационна дейност. Предвиждат се краткосрочни бизнес курсове, финансирани чрез ваучерните схеми на Агенцията по заетостта, както и дългосрочни квалификации за придобиване на CISCO сертификат, курсове за степени по Европейската езикова рамка, за фирмени организационни обучения, за квалификации на служителите от държавната администрация по центрове и общини .

Университетът вече четвърта година продължава да работи по проект „Студентски стипендии и награди”, финансиран от ЕС. Досега са изплатени стипендии на 1385 студента от БСУ на обща стойност 629 хил. лв. Стипендията в момента е в размер на 600 лв. на семестър. От тази учебна година ще се разпределят и специални стипендии с по-висока стойност, интегриращи досегашните награди.

БСУ участва в проект „Студентски практики”, който ще се реализира от м. януари 2013 година в продължение на 3 учебни години. Студентите ще полагат 240 часа практика, заложена в учебните програми, като за нея ще получат възнаграждение в размер на 480 лв. Студентската практика може да бъде с продължителност 1,5 и 6 месеца.

Социалната политика на университета не предвижда увеличение на семестриалните такси през новата учебна година. При ранно записване студентите ползват 5 % намаление от семестриалната такса. По време на обучението си в БСУ те могат да кандидатстват за студентски кредити, гарантирани от държавата и регламентирани от Закона за студентско кредитиране. Началото на погасяване на кредита, който е нисколихвен, е едва година след края на следването.