БСУ участва в годишното информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

В дните на „Spirit of Burgas“ на 27 юли, от 16:30 ч., Бургаският свободен университет (БСУ) е поканен и активно ще се включи в годишното информационно събитие на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6546

БСУ по традиция е част от годишното информационно събитие на Програмата Младежта в движение (Youth on the Move), което се провежда в шатрата на Европейската комисия пред КЦ „Морско казино“, гр. Бургас. В периода 26-28 юли ще се предоставя информация за по-добро образование, заетост, повишаване стандарта на живот, с акцент младежката заетост http://ec.europa.eu/youthonthemove/  Ще се отговаря на въпроси и ще се демонстрират успешни проекти и възможности за започване на работа по схеми за младежка заетост http://ec.europa.eu/youthonthemove/events/2013/20130523-burgas_en.htm Примери за това ще бъдат студенти, проекти и нови програми за следване на БСУ http://www.bfu.bg/