БСУ в топ 3 на стажовете в държавната администрация

БСУ стажове в ДАСпоред предоставени данни от Секретариата на Съвета за административната реформа към Министерския съвет, студентите на Бургаския свободен университет са на трето място по участие в стажове в държавната администрация сред частните висши училища. Те са проведени в рамките на Проект “Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”.

Резултатите са на база на две вълни от стажове през 2012 г. Чрез тях се предостави възможност за летни стажове веднъж годишно и индивидуални стажове целогодишно, а кандидатстването е чрез Портала за студентски стажове в държавната администрация www.staj.government.bg.

Най-много са били реализираните стажове в Администрацията на Министерски съвет, следвани от тези в Министерството на външните работи и в Министерството на финансите. По време на първата вълна, студентите от професионално направление Икономика на Бургаския свободен университет са на трето място и в класацията по активност сред всички български висши училища (изкл. трите икономически ВУ).