Бургас и БСУ представени от Българската агенция за инвестиции

Бургас и БСУ представени от БАИБургас и Бургаският свободен университет са представени по достойнство в бюлетина на Българската агенция за инвестиции за м. май (брой 5 (8), 2014 г.) http://www.investbg.government.bg/bg/pages/newsletter-296.html. Българската агенция за инвестиции (бившата Агенция за чуждестранни инвестиции) е изпълнителна агенция към Министерството на икономиката и енергетиката.

Под заглавие „Бургаски свободен университет - интелектуалната емблема на българското Черноморие” на стр. 25 и 26 се прави преглед на онова, с което БСУ дава повод за гордост за града и за целия регион. Община Бургас е във фокуса на броя (от стр. 23 до стр. 29), с данни за предимствата ѝ като инвестиционна дестинация.Бургас и БСУ представени от БАИ

Бюлетинът се публикува на електронната страница на Агенцията и се изпраща на български консулски и дипломатически представителства в чужбина, чуждестранни дипломатически представителства в България, служби по търговско – икономически въпроси, камари, палати, кметове, областни управители, чуждестранни и български инвеститори и т.н. Приложен е броят за м. май с материала за БСУ.