Бургаският свободен университет ще обучава служителите на държавната администрация от цяла Югоизточна България

Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев възложи на Бургаския свободен университет да организира и проведе специализация за служителите на държавната администрация от Югоизточна България. Обществената поръчка е спечелена от БСУ в открита тръжна процедура, проведена от Министерството на държавната администрация.

Общо 80 държавни служители ще се обучават в продължение на 4 месеца в една от трите специализации по избор: Управление на администрацията, Организация на административната дейност и процеси, Европейска административна практика. Учебният план и учебните програми на специализациите са в съответствие с Европейската система за натрупванe и трансфер на кредити и са адаптирани към потребностите на административното управление на национално равнище.

Обучението стартира на 16 октомври в Бургаския свободен университет и ще завърши с издаване на сертификат за завършена специализация.