Четвърто междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско право в БСУ

Междууниверситетско състезание за решаване на казуси в БСУНа 26 април 2014 г., в БСУ за четвърти път се проведе Междууниверситетско състезание за решаване на казус по гражданско право. Повод за организирането на първото издание през 2011 г., беше желанието на тогавашни студенти от БСУ да участват в честно организирано състезание, в което представители на различни университети да премерят силите си и разбира се, да се опознаят. В първото състезание взеха участие отбори от едва три правни факултета – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, от ВСУ „Черноризец Храбър” и от БСУ. През следващите две години броят на участващите отбори, а така също и представителността на състезанието нарастваха, докато през 2014 г. участие взеха 16 отбора от осем от деветте правни факултета, действащи понастоящем на територията на Република България (по организационно-технически причини, не успяха да се включат само колегите от Русенски университет).

Можем с гордост да заявим, че организираното от БСУМеждууниверситетско състезание за решаване на казуси в БСУ състезание по решаване на казус по гражданско право наистина се е превърна в национално. Самото състезание протече при отлична организация и стриктно спазване на принципите на равнопоставеност на отделните отбори, честност при провеждане на състезанието и оценяване на резултатите. За първия кръг се формираха две комисии, а за втория – една. И в двата случая комисиите бяха съставени от преподаватели от всичките осем правни факултета, изпратили представители.

На първия кръг се изправиха един срещу друг 16-те отбора (8 двойки, във всяка от които единият отбор играеше ролята на ищец, а другият – на ответник). Двете комисии съобразиха, че по-честно ще бъде да се направи вътрешна класация в рамките на осемте отбора от всяка подгрупа вместо да се използва принципът на елиминирането. Класираните за втори кръг 8 отбора се изправиха по двойки един срещу друг и една обща комисия извърши крайното класиране. Всички състезатели бяха доволни от организацията и честното провеждане на състезанието. Четири отбора от БСУ взеха участие. Всички отбори от нашия университет се представиха много добре. Отборът от пети курс се класира за втория кръг и там се представи на високо ниво.

От името на ръководството на ЦЮН, изказвам сърдечна благодарност на всички студенти от БСУ, които взеха участие в състезанието и в организацията на подготовката му. Сърдечна благодарност изказвам и на гл. ас. Анна Чолакова и гл. ас. Красимир Коев за цялостната им работа в хода на подготовката на студентите и участието им в организирането и провеждането на състезанието.

Проф. д-р Силви Чернев,

Зам.-декан на ЦЮН към БСУ