чл. кор. проф. Александър Янков - Почетен доктор на БСУ

yankovДесетгодишнината на Бургаския свободен университет е щастлив повод за равносметка на постигнатите резултати и преодолените трудности. Този празник също така предизвиква размисъл за неговото бъдеще в националната и международна система на висшето образование. Новото хилядолетие изправя университета пред нови предизвикателства и налага търсенето на оптимални алтернативи за неговото развитие в началото на третото хилядолетие.

Първите десет години бяха години на съзиждане основите на университета. Много усилия бяха положени не само за утвърждаване на статута на университета, но дори и за неговото оцеляване. Независимо от трудностите и преднамерените заплахи за нормалното функциониране на университета и лишаването му от минимални условия и материална сградна база за преподавателска и научна дейност, той постигна забележителни успехи. Общият брой на обучаваните студенти и на дипломираните възпитаници вече свидетелствуват за жизнеността на университета и компетентността на преподавателското тяло.

Сега университетът се нуждае от съдействието на правителството и местната държавна власт за срочното осъществяване на необходимите мерки за осигуряване благоприятни условия за изпълнение благородната мисия на това ново, но жизнеспособно висше училище. Няма съмнение, че такива са пожеланията и очакванията на студенти и преподаватели, на обществеността на Бургас, на всички, които искрено подкрепят делото на Бургаския свободен университет.

чл. кор. проф. Александър Янков Почетен доктор на БСУ