Д-р Соломон Паси и Ричард Дамстра, културен аташе в Посолството на САЩ, посетиха БСУ

Ричард Дамстра, аташе по културните и образователни въпроси към Посолството на САЩ, и д-р Соломон Паси, президент на Българо-американската алумни асоциация и член на Настоятелството на БСУ, посетиха днес Бургаския свободен университет. Визитата е в рамките на кръгла маса, организирана с подкрепата на Атлантическия клуб в България на тема: „Да учим на толерантност. Възможно ли е? – Прилагане опита на САЩ”. Участници в проявата са университетски преподаватели, учители по английски език, директори на училища, стипендианти. Това е четвъртото по рода си регионално издание, организирано от Американо-българската алумни организация. Дискутираха се въпроси, свързани с толерантността, нейното преподаване и изучаване, езиковото разнообразие, ролята на религиите в отношенията между хората, многоетническото сътрудничество.

По време на официалната среща с президента на БСУ проф.д-р Петко Чобанов, ректора проф. д-р Васил Янков и зам.-ректора проф. дпн Галя Христозова г-н Дамстра изрази  готовност за по-нататъшно разширяване на контактите между Бургаския свободен университет и Посолството на САЩ в областта на културния и образователен обмен и задълбочаване на академичното сътрудничество между двете страни.

Ричард Дамстра получи от Ректора проф.д-р Васил Янков юбилейния знак на Бургаския свободен университет и се разписа в почетната книга на университета.