Държавата нехае за най-ценния си капитал

TV7 БСУ„Така е честно, парите да следват студента!“ С този призив започна срещата-разговор  с „провокаторите“ на TV7- Мартин Карбовски и Любен Дилов-син, която се проведе на 11.03 в БСУ.

Дискриминационното отношение на държавата към студентите от частните висши училища, инициативността на младите хора и бурната обстановка в страната бяха само част от темите, които студентите от Бургаския свободен университет дискутираха с известните журналисти.

Несправедливото отношение на държавата-мащеха към най-ценния  ѝ капитал – студентите, бе гореща тема на срещата. Според гостите честният подход е парите да следват студента. Така самите университети ще заработят по-ефективно, а крайният продукт ще бъде качествено образование. Будните студенти, от своя страна, изказаха своите искания за държавни стипендии, които им се полагат по право.TV7 БСУ

Друг основен проблем, който се засегна, бе изключително раздутият прием в държавните висши училища. Любен Дилов сподели, че когато той е кандидатствал, за едно свободно място във ВУЗ е имало около 1000 желаещи да учат, а сега положението е - за 100 свободни места кандидатстват около 34 души. Неефективното финансиране на държавните висши училища в момента, които биват субсидирани за брой учащи студенти, е крайно неуместно. Бълването им на кадри, които не могат да се реализират на пазара на труда, е резултат от тази грешна политика.

В разгара на разговора Любен Дилов-син възкликна, че никой не ни е обещал да бъдем щастливи, но това лесно се постига. Той подтикна студентите да бъдат активни и да търсят своите права в местния парламент, да се обърнат и към бургаските депутати за подкрепа. Провокативният журналист призова всички да вярват в себе си и да бъдат конструктори на своето бъдеще.

За пореден път БСУ се утвърди като средище на млади, умни и амбициозни хора, които застанаха пред камерите на TV7, за да изкажат своето мнение и да защитят гражданската си позиция.