Ден на отворените врата на тема “Бургас говори за ХИВ/СПИН”

Ден на отворените врата на тема “Бургас говори за ХИВ/СПИН” организираха Бургаският свободен университет, Превантивно-информационния център за наркотични зависимости, БЧК и неправителствени организации. Студентите бяха запознати с важни факти за превенцията на заболяването.

“Това е ден на отворените сърца” – сподели заместник-кметът д-р Бошев, имайки предвид както участието на специалисти, така и на различни неправителствени организации, работещи с рискови групи.

На превантивната работа с младите хора обърна внимание доц.д-р Галя Христозова – заместник – ректор на БСУ, и на огромното значение на студентите от специалност “Социални дейности” за тяхната отговорност като социални работници