Доц. д-р Галя Христозова, зам.-ректор на БСУ, връчи сертификати на чуждестранните студенти, завършили интензивен курс по български език в Бургаския свободен университет

Подготвителният курс по български език за чуждестранни студенти Еразъм приключи успешно. В продължение на един месец студентите работиха интензивно, като програмата им включваше по 6 часа обучение дневно и планирана ежедневна социална програма.

Съгласно Проекта по Програма Сократ/Еразъм, спечелен от Бургаския свободен университет, участниците в курса положиха писмен заключителен изпит по български език. Всички университети, откъдето идват чуждестранните студенти, ще бъдат информирани с официални писма за приключилия курс на обучение и за оценката, получена на изпита от съответния студент. Резултатите, показани пред изпитната комисия, са оценени с оценка “отличен” и “много добър”, което говори за положен труд, старание и отговорност при изучаване на българския език.

След Бургаския свободен университет студентите ще продължат обучението си по специалността в различни университети в България: Националната художествена академия, Софийския университет, Икономическия университет във Варна и др. Един от участниците отива на стаж в Европейския парламент в Брюксел.